Skjære / Fugedyser

Dyser deles inn i hånd-skjæredyser og maskin-skjæredyser til kutt i metaller.
I tillegg er det fugedyser og nagledyser til som ordet sier: lage fuger og fjerne nagler….