Injektorbrenneren (sugebrennere) blander brenngass
og varmeoksygen i en injektor.
Blandingen skjer ved at oksygenet suger med seg brenngassen
og deretter føres blandet gass fram til dyse.
Fordelen med denne er det gode blandeforholdet, og den gir
ofte bedre snittkvaliteter og mindre gassforbruk
enn liketrykksbrennere. Injektorbrennerens skjæreforpart
har 2 rør, ett for blandingen av brenngass og
varmeoksygen, ett for skjæreoksygen.