BRENNERSYSTEMER

Injektorbrenneren (sugebrennere) blander brenngass og varmeoksygen i en injektor.
Blandingen skjer ved at oksygenet suger med seg brenngassen og deretter føres blandet gass fram til dyse.
Fordelen med denne er det gode blandeforholdet, og den gir ofte bedre snittkvaliteter og mindre gassforbruk enn liketrykksbrennere.
Injektorbrennerens skjæreforpart har 2 rør, ett for blandingen av brenngass og varmeoksygen, ett for skjæreoksygen.

Lenke til «Brennerutstyr»