Dyser
Bruk av gass til skjæring av stål (oksygenskjæring), er i
prinsippet en forbrenning av materialet i ren oksygen.
Forløpet er:

Oppvarming
Arbeidsstykket oppvarmes ved hjelp av en flamme
av brenngass og oksygen (forvarmingsflamme).
Temperaturen på startstedet må minst komme opp i
materialets antennelsestemperatur i ren oksygen.

Oksygentilførsel

Når antennelsestemperaturen er nådd, åpnes ventilen
for skjæreoksygenet og materialet (stålet) begynner å
brenne. Samtidig vil oksygenstrålen blåse forbrenningsproduktene
(oksydene) ut av snittet.

Skjæring

Brenneren føres nå bortover med jevn hastighet og
materialet blir brent bort i en smal spalte. Oksygenstrålen
har sirkulært tverrsnitt og kan derfor skjære i
alle retninger med godt resultat.
En skjæredyse har til funksjon å konsentrere
forvarmingsflammen og sørge for at skjæreoksygenet
styres på en funksjonell måte.
Dysen har kanaler langs ytterkanten hvor en blanding
av brenngass og oksygen strømmer ut og skaper
forvarmingsflammen. Skjæreoksygenets kanal ligger i
sentrum av dysespissen. Utforming og størrelse av
kanaler er bestemmende for dysens egenskaper og
hvilke dimensjoner som skal skjæres.
Dysens egenskaper må alltid vurderes mot krav til
skjærekvalitet og gassforbruk, som i en arbeidsprosess
er viktige faktorer mht. kostnader og effektivitet.
En rimelig dyse kan ha mindre nøyaktige toleranser
eller en utforming som igjen kan føre til utilfredstillende
snittkvalitet og økt gassforbruk. Resultat kan bli mer
etterbearbeiding av snittflatene. Kostnadene for økt
gassforbruk og mer arbeidstid spiser fort opp besparelsen
ved innkjøp av dysen.

 

Ved anskaffelse av dyser er følgende viktige
forhold å merke seg:

Gasstype

Bruk dyse som passer til gasstype (MAPP,
propan, acetylen).

Holdbarhet

Bruk dyse som passer til formålet. En dyse
konstruert for høy snittkvalitet kan få kort levetid
ved skjæring av skrapjern.

Vedlikehold
Krav til vedlikehold må vurderes mot
bruksområde og forventet levetid.

Snittkvalitet
Riktig valg vil spare tid på etterbearbeiding.

Hullslåing
Gode hullslåingsegenskaper sparer tid
om dette forkommer ofte.

Skjærehastighet
Viktig ved serieproduksjon, spesielt i
skjæremaskin. Må vurderes mot snittkvalitet.

Gassforbruk
En riktig valgt dyse vil holde forbruket på
et minimum.

Skjæretabell
Bruk alltid tabell for å sikre godt skjæreresultat
og holde gassforbruk gunstigst mulig.

Lenke til “Skjære/ Fugedyser”