Beisepasta Rensepasta for rustfritt materiale etter sveising.

Beskyttelsesgass Gass som beskytter smeltebadet.

BG Brennbare Gasser.

Blindmutter
 Tett endemutter.

Brenngass Gasser som Acetylen, Mapp, Propan, Butan etc.

Clean Flow Handelsnavn på en spesiell tett argonslange til sveising.

Click on Regulator for propan også populært kalt fritidskopling.

Enkeltflow/ Dobbelflow Regulator med 1 eller to flowmeter (måleglass for gassgjennomstrømming).

Fittings Begrep brukt om tilkoplingsutstyr.

Flammeretting Metode for å rette store stålplater som er sveiset sammen for eksempel skipsdekk eller skipsskrog.

Flow Gjennomstrømming av gass.

Fyllestuss Utstyr for bruk til overfylling av gass fra en flaske til for eksempel ballong (ballongfyllestuss).

Gassforvarmer Et utstyr som koples direkte på gassflasken foran regulatoren for å unngå nedkjøling. Fortrinssvis brukt i forbindelsen med CO2.

Høytrykkslanger Slanger for bruk med trykk opptil 2 -300 bar.

IBG Ikke Brennbare Gasser.

IPR utstyr Utstyr brukt i forbindelse med Integrert regulator på en gassflaske (Integrated Pressure Regulator). Spesielt uformet flowmeter, slangesokkel og tilbakeslagssikring.

Krabbemaskiner Små motoriserte skjæremaskiner for skjæring av stål.

Lanseutstyr Utstyr for oksygenbrenning av betong og stål. Brukes av smelteverk og skraphandlere.

MAG Sveisemetode Med Aktiv Gass (Påvirker smeltebadet)

Mapp Brenngass brukt til skjæring av stål.

MIG Sveisemetode Med Inaktiv Gass (påvirker ikke smeltebadet).

Nett-trykk Trykk i bar på sentalgassanlegget etter hovedregulator.

Nøytrale gasser Gasser som Nitrogen og Argon.

Retursperre Sikkerhetsutstyr til bruk på håndtak til skjærebrenner for å hindre tilbakeslag av gassflamme.

Rørkrok Kobling mot gassflaske/flaskepakke i forbindelse med sentralgassanlegg

Sentralgass Begrep for å beskrive sentralisering av gassflasker/pakker til et sted, i stedet for å ha flasker/flaskepakker over alt. Gassen føres da rundt i rør hvor det er påkoplet uttaksposter for uttak av gass på det enkelte arbeidssted.

Sveisestuss Sokkel som sveises eks. til rør (fungerer som en slangesokkel)

TIG Sveisemetode Tungsten (Wolfram)Inert Gas.

Tilbakeslagssikringer Sikring som settes på regulator for å hindre at flammen skal slå tilbake til gassflasken.

Totrinnsregulator Regulator hvor nedreguleringen foregår i to trinn. Dette for å oppnå bedre nøyaktighet og unngå nedkjøling ved store mengder. Også brukt ved lave trykkområder.

Trykkområde Mellom hvilke trykk en regulator kan arbeide.

Trykkoppbygging Økning av trykk i slanger eller rør.

Tørris Kullsyre (CO2) i fast form.

Uttakspost Påkoplingspunkt for uttak av gass på et sentralgassanlegg.