Gassflasker

Vi baserer vårt salg på “kjøpeflasker”. Du eier da flasken som byttes med full flaske hvor du kun
betaler for “gassen”  etter behov.