Gassflasker

Vi baserer vårt salg på «kjøpeflasker». Du eier da flasken som byttes med full flaske hvor du kun
betaler for «gassen»  etter behov.