T. BENTSEN AS har eget serviceverksted som utfører garanti- og vanlige reparasjoner.
I tillegg til dette kommer kalibreringer av sveise og rørleggerutstyr.
For mange kunder er vedlikehold/service også viktig, som oppsmurning etc.

Vi har garantireparasjoner på de fleste av våre kjente varemerker som:
• Milwaukee
• Evolution
• Cebora
• EWM
• Rems
• Fronius

Hvor lang tid tar det?
Vanligvis en til to uker dersom vi ikke må vente på deler som tar lengre tid.

Hva koster det?
Verkstedet tar et oppstartsgebyr også kalt undersøkelsesgebyr.
Dette er gradert etter “størrelse på” maskin og er en kostnad forbundet med å teste,
åpne og feilsøke verktøyet.

• Batterier / Laser kr. 120.-
• små maksiner (skrutrekker etc.) kr. 240.- 
• mellomstore maskiner (slaghammer etc.) kr. 490.- 
• store maskiner (sveis, plasma app. etc.) kr. 600.-
• Vår faste timepris på reparasjoner er kr. 690.-
Alle priser er eks.MVA.

Denne kostnaden kommer selv om verktøyet skrotes.
Når maskinen er undersøkt gis et kostnadsoverslag
på hva det vil koste å sette “maskinen” i stand.
Får vi ikke svar innen 4 uker på om verktøyet skal repareres, destrueres maskinen
og undersøkelse faktureres.

Hvem kan levere inn verktøy til reparasjon:
Servicen vi utfører er i ALL hovedsak for den profesjonelle, og da på utstyr levert fra T. BENTSEN AS.

For avtalekunder:
– er vi behjelpelig med låneverktøy når verktøy er på service.
Dette forutsetter at du har tegnet deg som avtalekunde og at verktøyet er tilgjengelig i vår lånebank.

SERVICEVERKSTED

Hva kan jeg gjøre selv?
Veldig mye av det verktøyet vi mottar til service kunne unngått å havne på verkstedet, dersom:
• du holder det borte fra mye fuktighet.
• du jevnlig blåser det rent med trykkluft.
• du foretar “lett” service med smurning etc.

Kan jeg bestille deler og reparere selv?
Vil selger kun deler mot forhåndsbetaling. Send en mail på hvilken del du trenger:
bentsen@tbentsen.no

Kan jeg ringe verkstedet?
Verkstedet tar kun telefonen mellom kl. 08 – 09 og 14 – 15 på telefon 55 15 40 17
Spørsmål om ditt innleverte verktøy kan besvares hele dagen på tlf 55 15 40 14

Tar det lang tid å levere inn verktøyet?
Normalt ikke, men ved å fylle ut serviceskjema på forhånd kan det spares mye tid.
Serviceskjema for utfylling

Når må jeg hente ferdig reparert verktøy?
Alt som er ferdig reparert må hentes inne 3 måneder.
Dersom det ikke hentes, kan det bli skrotet, lagt i lånebank etc.
T: BENTSEN AS tar ikke ansvar for verktøy som er uavhentet ut over tre måneder.

Hva dersom jeg velger å ikke reparere etter kostnadsoverslag?
Gi beskjed om det skal kastes eller om du henter/vil ha det sendt.
Kostnaden ved undersøkelse vil bli fakturert og dersom du vil ha det montert
tilbake til originalstand – blir det en ekstra kostnad.

Har jeg garanti på reparasjonen?
Vi gir tre måneder på deler og arbeidet som vedrører det som er skiftet.

Garanti på verktøy, innenfor garantitid?
Det skilles mellom “hjemmebruk” og proff for hvor lang garantitid det er.
Denne tiden må ikke forveksles med reklamasjonstid.
Milwaukee gir utvidet garantitid ved registrering av verktøy.
Det er produsent som godkjenner hva som er Garanti og ikke selger/kjøper.
Til alle garanti-forespørsler må det leveres kjøpskvittering.

Historik
Alle reparasjoner blir lagt inn i en database hvor vi kan følge “historien”
Her legges også data om når og hvordan vi varsler kunde om utvikling (pris/ferdig etc.)

Lenke til reservedels tegninger etc.:
Milwaukee : https://services.milwaukeetool.eu/no-no/
REMS : https://www.rems.de/operating-instructions.aspx
Evolution : https://evolutionpowertools.com/downloads/parts/
Cebora : https://www.cebora.it/articoli_fuori_produzione_uk.html