Messingdeler

Også kalt «fittings» for tilkoblinger av alle typer gassutstyr.