Bilde av brennerforpart/håndtak

BRENNERSYSTEMER

Liketrykksbrenneren (dyseblande brennere) er den mest brukte håndbrennertypen i Norge.
Den fører brenngass og varmeoksygen separat fram til dysen. Blanding av brenngass og varmeoksygen skjer i dysen.
Liketrykksbrennerens skjæreforpart har 3 rør, ett for brenngass, ett for varmeoksygen og ett for skjæreoksygen.

Lenke til «Brennerutstyr»