Bilde av brennerforpart/håndtak

Liketrykksbrenneren (dyseblande brennere) er den mest
brukte håndbrennertypen i Norge.
Den fører brenngass og varmeoksygen separat fram til dysen.
Blanding av brenngass og varmeoksygen skjer i dysen.
Liketrykksbrennerens skjæreforpart har 3 rør, ett for brenngass,
ett for varmeoksygen og et for skjæreoksygen.