Gasslanger

Gasslanger skal sjekkes jevnlig og skiftes etter forskriftene på gitt tid.
Husk å montere slange-bruddsventil, tilbakeslags-sikringer mm for å hindre brann.
Det er viktig å bruke rett slange til rett trykk.

Helge Ingstad – langbrennere

Helge Ingstad – langbrennere

T. BENTSEN AS leverte flere hundre meter med gass-slanger og 3 sett med langbrennere når Helge Ingstad skulle "frigjøres". Risikoen med å kappe stålwirene var stor og som et HMS tiltak ble det benyttet langbrenner til kappingen. Ved tetting av skrog, leverte T....

les mer