Regulatorer benyttes for å redusere trykket fra gassflasker
eller tanker til sikre og stabile arbeidstrykk ved
brukerstedene. En trykkregulator kan koples direkte
til en gassflaske og kalles flaskeregulator. I et
sentralgassanlegg benyttes regulatorer i
gassentraler (første trinns trykkregulering), i
tilførselslinjer som linjeregulatorer og ved
brukerstedene som uttaksposter (annet trinns
trykkregulering).

En regulator har vanligvis et manometer som viser
inngangstrykket og et manometer som viser
utgangstrykket. Utgangstrykket justeres med
regulatorrattet.

Det er viktig å bemerke at regulatorens eneste
oppgave er å justere trykk. For mengdejustering
suppleres regulatoren med en reguleringsventil, og
for avstenging med en stengeventil.

Regulatorens konstruksjon bestemmer kapasitet,
stabilitet, trykkområde og renhet.

Regulatorens oppgave er å redusere flasketrykket
til egnet utgangstrykk. Regulatoren er utstyrt med
et manometer som viser inngangstrykk og et
manometer som viser utgangstrykket. For å regulere
utgangstrykket benyttes reguleringsrattet.

Regulatoren regulerer bare trykk, og kan i enkelte
versjoner ha reguleringsventil på utgangen for
justering av gassmengde eller fast kalibrert dyse.
En slik regulator vil i stedet for manometer som
viser utgangstrykk, ha visning av mengde (l/min).
Der hvor slangelengden fra regulatoren til
brukerstedet anbefales det å bruke en regulator
med bar, dette for å unngå trykkoppbygning i
slangen. På regulatorinngangen
sitter en flasketilslutning som er tilpasset den
gassflasken som skal anvendes.

Et bredt spekter av utførelser gjør at våre
regulatorer kan brukes til de fleste tekniske
gasser innenfor alle relevante trykkområder. En
konstruksjon med et minimum av deler, sikrer
driftssikkerhet og lang levetid.

Våre regulatorer er av kompakt messingutførelse
og har ergonomisk tilpasset betjening. Det er lagt
vekt på høy reguleringsnøyaktighet også ved
lave inngangstrykk og små forbruksmengder.
Regulatorene er utstyrt med sikkerhetsventil og
inngangsfilter. Alle våre regulatorer tilfredsstiler
kravene i NS-EN ISO 2503.

 

Lenke til “regulatorer”