MESSINGDELER

Våre messingdeler og fittings er spesialprodusert for
bruk sammen med gass og tilfredsstiller gjeldende
standarder EN560 for dette formål.
De fleste delene brukes opp til 40 bar.

Husk å be om fittings for høytrykk dersom det er
det du skal ha.

Lenke til “slanger og messingdeler”