MIG maskiner

Denne sveisemetoden benytter rørtråd og kompattråd. En ideell sveisemetode for tynnplate og hvor det 
skal legges i mye «sveis». Den vanligste sveisemetode i dag.

MIG maskiner

Denne sveisemetoden benytter rørtråd og kompattråd. En ideell sveisemetode for tynnplate og hvor det
skal legges i mye «sveis». Den vanligste sveisemetode i dag.