Nå har vi løsningen for alle som har avanserte sveisebehov og trenger nøyaktig og tidsbesparende arbeid.
Denne traktor/roboten er fjernstyrt og kjøres med magnetisk forbindelse slik at den klarer «alle» oppgaver ,i alle possisjoner
uten bruk av ekstra oppspenningsutstyr (verktøy)
Ved eks. rørsveis vil du klare arbeidet med færre strenger.
Med fjernstyringen har du kontroll på pendling, fart, styrke – kort sakt det meste.

Klikk for å se video:

Eksempler på bruk i bildet under.

Utstyr med fjernkontroll:

Ta kontakt for ytterligere info.