Sveisemetoder – innføring

Lenke til video som viser TIG sveising – kan ligne på avansert lodding

Sveising med TIG (Tungsten Inert Gas) er en sveisemetode som brukes til å feste metaller sammen. Her er en enkel beskrivelse av hvordan man sveiser med TIG:

 1. Forberedelse: Start med å forberede sveiseområdet ved å fjerne rust, maling eller smuss fra metallstykkene som skal sveises.
  Sørg for at de er rene og frie for urenheter som kan påvirke sveisekvaliteten.
 2. Sikkerhetstiltak: Sørg for å bruke riktig verneutstyr, som en sveisehjelm med automatisk mørklegging, sveisehansker og brannsikre klær.
  TIG-sveising genererer lysbue, gnister og varme, så det er viktig å beskytte øynene, huden og klærne.
 3. Justering av utstyr: Still inn TIG-sveiseapparatet med riktig strømstyrke, gassstrøm og elektrodeavstand i henhold til metalltykkelsen og sveisejobben.
  Følg produsentens anbefalinger for å få riktig innstilling.
 4. Elektrode og gass: Sett inn en wolframelektrode i sveisehåndtaket og fest gassslangen til sveiseapparatet.
  TIG-sveising bruker en ikke-forbruks elektrode av wolfram for å danne lysbuen, og en inert gass for å beskytte sveisesonen mot oksygen og andre forurensninger.
 5. Sveising: Plasser wolframelektroden nær sømmen og start lysbuen ved å berøre elektroden mot metallet og deretter trekke den tilbake i en jevn bevegelse.
  Hold en stabil lysbue og beveg elektroden langs sømmen i en jevn bevegelse. TIG-sveising tillater presisjon og kontroll, og du kan legge til fyllmateriale etter behov.
 6. Kontroll og justering: Etter å ha fullført en sveisesøm, inspiser sømmen nøye for å sikre at den er jevn og solid. Om nødvendig,
  juster innstillingene på sveiseapparatet for å oppnå ønsket sveisekvalitet.

TIG-sveising er en metode som krever nøyaktighet og ferdighet. Hvis du er nybegynner, kan det være lurt å ta en sveisekurs eller få veiledning fra en erfaren sveiser for å lære de riktige teknikkene og sikre riktig utførelse av sveisejobben.

Lenke til video som viser MIG sveising – trådmating fra spole

Sveising med MIG (Metal Inert Gas) er en vanlig sveisemetode som brukes til å feste metaller sammen. Her er en enkel beskrivelse av hvordan man sveiser med MIG:

 1. Forberedelse: Start med å forberede sveiseområdet ved å fjerne rust, maling eller smuss fra metallstykkene som skal sveises.
  Sørg for at de er rene og frie for urenheter som kan påvirke sveisekvaliteten.
 2. Sikkerhetstiltak: Sørg for å bruke riktig verneutstyr, som en sveisehjelm med automatisk mørklegging, sveisehansker og brannsikre klær.
  MIG-sveising genererer lysbue, gnister og varme, så det er viktig å beskytte øynene, huden og klærne.
 3. Justering av utstyr: Still inn MIG-sveiseapparatet med riktig strømstyrke og trådmatinghastighet i henhold til metalltykkelsen og sveisejobben.
  Følg produsentens anbefalinger for å få riktig innstilling.
 4. Sveisetråd og gass: Sett inn en passende MIG-sveisetråd og fest gassslangen til sveiseapparatet.
  MIG-sveising bruker en metalltråd som mateelektrode og en inert eller aktiv gass for å beskytte sveisesonen mot oksygen og andre forurensninger.
 5. Sveising: Plasser sveiseelektroden nær sømmen og start lysbuen ved å trykke på avtrekkeren. Hold en jevn bevegelse og følg sømmen mens du smelter elektroden og mateelektroden inn i sømmen. Gassstrømmen fra sveiseapparatet beskytter sveiseområdet mot oksygen og bidrar til en ren sveise.
 6. Kontroll og justering: Etter å ha fullført en sveisesøm, inspiser sømmen nøye for å sikre at den er jevn og solid.
  Om nødvendig, juster innstillingene på sveiseapparatet for å oppnå ønsket sveisekvalitet.

Det er viktig å merke seg at MIG-sveising krever praksis og erfaring for å oppnå gode resultater. Hvis du er nybegynner, kan det være lurt å ta en sveisekurs eller få veiledning fra en erfaren sveiser for å lære de riktige teknikkene og sikre riktig utførelse av sveisejobben.

Lenke til video som viser ELEKTRODE “pinnesveising” – den enkleste og eldste formen for sveising

Sveising med pinner, også kjent som elektrisk bue-sveising, er en prosess der to metallstykker blir permanent sammenføyd ved hjelp av en elektrisk bue. Her er en enkel beskrivelse av hvordan man sveiser med pinner:

 1. Forberedelse: Start med å forberede sveiseområdet ved å fjerne eventuell rust, maling eller smuss fra metallstykkene som skal sveises. Sørg for at de er rene og frie for urenheter som kan påvirke sveisekvaliteten.
 2. Sikkerhetstiltak: Sørg for å bruke riktig verneutstyr, som sveisehjelm med automatisk mørklegging, sveisehansker og brannsikre klær. Sveising genererer sterkt lys, gnister og varme, så det er viktig å beskytte øynene, huden og klærne.
 3. Elektrode og sveiseapparat: Velg riktig elektrode for den spesifikke sveisejobben og fest den til sveiseapparatet. Elektroden er en metallpinne som smelter under sveisingen og danner sveisebassenget mellom de to metallstykkene.
 4. Still inn strøm og sveiseparametere: Juster strømnivået på sveiseapparatet i henhold til elektrodens anbefalte strømstyrke og materialtykkelsen til metallstykkene som sveises. Følg produsentens instruksjoner for å sette riktig sveisestrøm og eventuelle andre parametere.
 5. Buesveising: Plasser elektroden nær sømmen der du vil sveise og tenn lysbuen ved å berøre elektroden mot metallet og deretter trekke den tilbake i en jevn bevegelse. Oppretthold en stabil lysbue og beveg elektroden langs sømmen i en jevn bevegelse. Smeltet elektrode-materiale vil fylle gapet mellom metallstykkene og danne en sveisesøm.
 6. Kontroll og justering: Etter å ha fullført en sveisesøm, inspiser sømmen nøye for å sikre at den er jevn og solid. Hvis det er behov for ytterligere sveising eller justering, gjenta trinnene for å oppnå ønsket sveiseresultat.

Det er viktig å merke seg at sveising med pinner krever praksis og erfaring for å oppnå gode resultater. Hvis du er nybegynner, kan det være lurt å ta en sveisekurs eller konsultere en erfaren sveiser for veiledning og råd.