Magnetboremaskiner

Et fantastisk verktøy som spennes opp med elektromagnet i boremaskinen.
Når den er oppspendt er den lett å bruke uten hensyn til andre påvirkninger.

Magnetboremaskiner

Et fantastisk verktøy som spennes opp med elektromagnet i boremaskinen.
Når den er oppspendt er den lett å bruke uten hensyn til andre påvirkninger.