CONDELL RØRTILPASNINGS UTSTYR

Effektivt rørmonteringsverktøy for sveising etsć.

 

Rørmonteringsverktøy designet og produsert av Condell Engineering Solutions
representerer en spennende ny utvikling i bransjen.
Fordeler med utvikling fra Condell Engineering Solutions inkluderer:

• Markert økning i produktiviteten
• Økning i nøyaktighet og effektivitet
• Økt operativ sikkerhet
• Mindre manuell håndtering
• Lettere å bruke av operatører på alle ferdighetsnivåer

Se video av montering ved hjelp av justeringsvogn:

Justeringsverktøy for rør video:

 

Pipe Fitting Tools