BRENNERSYSTEMER

Brennere for skjæring finnes i to forskjellige systemer. Disse er injektorbrenner og liketrykksbrenner.
Forskjellen går først og fremst ut på hvordan fremføringen av gass foregår og måten brenngass og varmeoksygen blandes på.
Denne forskjellen krever at dysen er tilpasset brennertype. Felles for dem er at skjæreoksygen alltid tilføres separat.

Injektorbrenneren (sugebrennere) blander brenngass og varmeoksygen i en injektor.
Blandingen skjer ved at oksygenet suger med seg brenngassen og deretter føres blandet gass fram til dyse.
Fordelen med denne er det gode blandeforholdet, og den gir ofte bedre snittkvaliteter og mindre gassforbruk enn liketrykksbrennere.
Injektorbrennerens skjæreforpart har 2 rør, ett for blandingen av brenngass og varmeoksygen, ett for skjæreoksygen.

Liketrykksbrenneren (dyseblande brennere) er den mest brukte håndbrennertypen i Norge.
Den fører brenngass og varmeoksygen separat fram til dysen. Blanding av brenngass og varmeoksygen skjer i dysen.
Liketrykksbrennerens skjæreforpart har 3 rør, ett for brenngass, ett for varmeoksygen og ett for skjæreoksygen.

Lenke til “Brennerutstyr”