Brennere for skjæring finnes i to forskjellige systemer.
Disse er injektorbrenner og liketrykksbrenner.
Forskjellen går først og fremst ut på hvordan fremføringen av gass
foregår og måten brenngass og varmeoksygen blandes på.
Denne forskjellen krever at dysen er tilpasset brennertype.
Felles for dem er at skjæreoksygen alltid tilføres separat.Brennerefor