VARSLINGSENHET FOR GASSENTRALER.

Selges kun på forespørsel

Varenummer: VARSLINGSENHET FOR GASSENTRALER. Kategori:

En varslingsenhet kan brukes på en sentral som har tilkoblet flasker eller flaskepakker.
Den varsler når trykket på flaskene er nede på et forhåndsinnstilt minimumsnivå,
slik at flaskebytte kan skje uten at det blir opphold i gasstilførselen. Kontakt
T. Bentsen AS eller nærmeste forhandler for ytterligere informasjon.