STANDARD RØRPLUGG

Kategori:
BETRO -LOCK   TYPE STANDARD SEALING PLUG
Pluggen danner grunnstammen i serien og består av
T-nøkkel i syrefast stål med gjennomløp og 3/8″R innvendig gjenger
for montering av manometer til kontroll av event. baktrykk. Dette glelder pluggene,
1 til 6. De øvrige pluggene i serien, har som standard ikke dette, men kan leveres.
Kan også brukes til å kjøre inn gass eller flytende media innenfor pluggen.
Toppskiven i denne serien har større diameter enn gummihylse,
for anslag mot rørende.
Produktnavn Ekspanderer  fra   –    til
Standard Betro-Lock nr. 1/2″ Ø 25 – 37mm
Standard Betro-Lock nr. 1 Ø 35  –  50mm
Standard Betro-Lock nr. 2 Ø 50  –  73mm
Standard Betro-Lock nr. 3 Ø 72  –  100mm
Standard Betro-Lock nr. 4 Ø 98  –  130mm
Standard Betro-Lock nr. 5 Ø 119  –  160mm
Standard Betro-Lock nr. 6 Ø 150  –  190mm
Standard Betro-Lock nr. 7 Ø 175  –  220mm
Standard Betro-Lock nr. 8 Ø 200  –  255mm
Standard Betro-Lock nr. 10 Ø 250  –  305mm
Standard Betro-Lock nr. 12 Ø 300  –  355mm
Standard Betro-Lock nr. 14 Ø 350  –  405mm
Standard Betro-Lock nr. 16 Ø 400  –  455mm
Standard Betro-Lock nr. 18 Ø 450  –  505mm

Standard Betro-Lock nr. 20 Ø 500  –  555mm