SKUM RENS 500mL

PU skumrens

Løsemiddelbasert aerosol rens for fjerning av uherdet PU-skum søl, samt vedlikeholdsrensing av vanlige skumpistoler med NBS-gjenger.

Sap nr: 65226, Art nr: 106341

Egenskaper

Teknisk datablad

https://www.soudal.no/sites/default/files/soudal_api/document/F0028710_0001.pdf

Sikerhetsdatablad

https://www.soudal.no/sites/default/files/soudal_api/document/F0020620_0001.pdf