REMS SWING RØRBØYER

Tilbud!

KAMPANJE – SEMPROFF BYGGEVARER

Gjelder til 31.08.2021

Sap nr: 42729, Art. nr: 153025

Login to See Prices

 

Myke kobberrør Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞», s ≤ 1mm, myke mantlede kobberrør Ø 10 – 18 mm,
Ø ⅜ – ⅝», s ≤ 1mm, myke mantlede C-stålrør i pressfi tting-systemer Ø 12 – 18 mm,
s ≤ 1,2 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, komposittrør Ø 14 – 32 mm.
Inntil Ø 26 mm med drivinnretning, bøyeseg-menter, glidestykkebærere S Ø 10 – 26 mm
med glidestykker, i stabil stålblikk-kasse/koff ert. Inntil Ø 32 mm med bøyerdrift, bøyesegmenter,
2 glidestykkebærere Ø 10 – 26 mm og Ø 32 mm, med glidestykker, i stabil koffert.