GYLLING Lockout kit 2

SAP nr: 62271, Art. nr: 309852, el.nr: 1670561 

Lockout Kit m/ 3 Lockout, 2 Låser, Bøyle, Bag
Sikkerhetspakke med 3 stk Gylling Lockout Universal, 1 stk ikke ledende låsebøyle, 2 stk ikkeledende hengelåser, 10 stk tags med påskrift “Må ikke betjenes” (kan skrives på), 1 stk belteveske, 1 stk spesialpenn