Danaflex Foam NBS 591

Sap.nr. 61392
Art.nr. 7647
Danaflex Foam NBS 591 er et fleksibelt PU skum, som gjør det særlig velegnet til montering av dører og vinduer, til isolering og lyddemping, mellom betongelementer m.m.
Klarer bevegelser opp til 35%.
Har en spesielt effektiv elastisk tilbatrekning hvilket resulterer i best mulig opptag av bevegelser uten å sprekke.

 

Danaflex Foam NBS 591 til NBS Pistol er spesielt utviklet til presisionsarbeide i fuger, ved temperaturer ned til –10 °C. Ved hjelp av pistolen
oppnås en kontrollert ekspansion, som gjør det lettere å påføre den riktige
mengde.
Danaflex Foam NBS 591 er et fleksibelt PU-skum, som gjør det særlig
velegnet til montering av dører og vinduer, til isolering og lyddemping,
mellom betongelementer m.m. Klarer bevegelser opp til 35%. Har en
spesielt effektiv elastisk tilbatrekning hvilket resulterer i best mulig opptag
av bevegelser uten å sprekke.
Danaflex Foam NBS 591 binder og isolerer meget godt. Hefter på de fleste
bygningsmaterialer (untatt polyethylen teflon, silikon og lignende.
limavisende overflater).
Vær opmerksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og skal derfor
alltid dekkes ti / overmales.
Inneholder ikke CFC eller HCFC drivmidler.

 

Produktdatablad

Sikkehetsdatablad

Info side Danalim