MÅLEBÅND GLF

VELG ET PRODUKT FRA LISTEN UNDER

Gult glassfibermålebånd. Vaskbart. Kjemikaliebestandig. Leder ikke strøm. I velbalansert ramme av plast med «spadehåndtak» og innfellbar opprullingssveiv.
Med utfellbar endehake. Metrisk gradering (hela lengden cm-gradert).
Glassfibermålebånd bør ikke velges ved krav om stor nøyaktighet. Toleranse i henhold til EUs presisjonsnorm II.