Pop Nagle Prinsipp tekst

POP nagler finnes i flere spesifikke utgaver, som for eksempel i forskjellige materialer (alu/stål, Stål/stål, A4/A4 etc.) og finnes i forskjellige hodeformer og for eksempel High strength serier med høye uttrekksverdier. Blindnagler er  ikke-gjengede bolter som blir trykket på plass for så ekspandere for å sammenføye to eller flere elementer sammen. POP nagler er sylindriske mekaniske festemidler avkortet med et flenset eller smidd hode på den ene enden. POP nagler har forskjellige formede hoder, som flatt hode, lite hode, stort hode eller forsenket.

For å sikre to eller flere materialer sammen, er en nagle plassert i et hull som er noe større i diameter enn selve naglen. Under blind nagling eller pop nagling, deformerer kraften overført fra monteringsverktøyet faktisk den andre enden av naglen som skaper et utvidet hode som sikrer materialet sammen. For hånd, blir dette vanligvis gjort ved en POP håndverktøy som eks “TT55” eller ved bruk av batteri eller trykkluftverktøy. Prinsippet for nagling er som tidligere “klinking” av nagler.

Nagler kan være laget av mange forskjellige materialer, herunder stål, kobber, plast, og andre metall-legeringer, avhengig av materialet som blir sikret sammen, mulige vektbegrensninger, og potensialet for korrosjon. Når vekten av materialene eller muligheten for korrosjon er et problem, kan en produsent bruke kobber, aluminium, eller plast nagler. Plast nagler kan fjernes og brukes på nytt, og er nyttige i anvendelser hvor materialene må være ikke-ledende.