Simon Kongestøl Vik mottar to nye JOINT PULS MIG-sveisemasniner som har
vært en suksess hos OMA BATTBYGGERIA AS.

T. BENTSEN AS har nå levert 23 maskiner med 10 og 20 meter mellomleder.
Dette har vist seg å være den perfekte produksjonsmaskin.

Joint brosjyre