T. BENTSEN AS leverte flere hundre meter med gass-slanger og
3 sett med langbrennere når Helge Ingstad skulle “frigjøres”.
Risikoen med å kappe stålwirene var stor og som et HMS tiltak ble det
benyttet langbrenner til kappingen.

Ved tetting av skrog, leverte T. BENTSEN AS
6 stk. Fronius Transsteel 2200