GASSLANGER

Erfaring viser at slangekvalitet står for en stor del av
tilfellene med sveisefeil. Fremmede gassmolekyler
trenger gjennom slangeveggen og reduserer gassens
kvalitet. Dette begrepet kalles retrodiffusjon, og disse
molekylene er i hovedsak nitrogen (N2), oksygen (O2),
hydrogen (H2) og fuktighet (H2O).

t dette skjer, skyldes de ulike partialtrykkene
(deltrykk) i sveisegassen (f. eks. argon + 18 % CO2) i
forhold til luften på utsiden av slangen. Dette er en
ulikhet som ikke forekommer i naturlig tilstand, og den
tilstrebes derfor utjevnet. Inne i slangen har argon et
partialtrykk på 0,009 bar, mens oksygenet utenfor har
et partialtrykk på 0,21 bar. Trykkforskjellen driver
molekyler av oksygen, fuktighet og nitrogen inn
gjennom slangeveggen og tilsvarende argon og CO2
molekyler ut, og forurensing av sveisegassen skjer. I
denne sammenheng har det ingen betydning hvilket
mekanisk trykk (regulatorens utgangstrykk), vi har på
gassblandingen inne i slangen.
Det er forskjellen mellom de enkelte gasstypenes partialtrykk
som bestemmer faren for denne diffusjonen. Hvor mye som
trenger gjennom slangeveggen, avhenger i tillegg av
slangens materiale, veggtykkelse, diameter og lengde.
Slangens oppgave er å føre sveisegassen fram til
sveisestedet. For å sikre at sveisegassen har den renhet
som er nødvendig for formålet når den kommer dit,
utviklet Hydrogas (nå Yara) slangen Clean Flow®, som i
praksis eliminerer dette problemet. Denne slangen er
bygget opp med to lag med armering mellom, hvor det
innerste laget hindrer diffusjon, mens det ytterste er
bestandig mot slitasje og varmepåvirkning.

Egenskaper:
• Opptil 80 % reduksjon av fuktighet i forhold til PVC slange
• Meget sterk mot mekanisk slitasje
• Sterk mot sveisesprut
• Produsert i henhold til EN 559

Lenke til «slanger og messingdeler»