FLUXOFIL 14 HD

Rutil rørtråd for MAG-sveisning av
ulegerte stål

Login to See Prices

Rutil solid kobber-rørtråd med rask størkning
slagg, designet for sveising av ulegert og finkornstål.
Veldig lettsveist rørtråd med god fjerning av slagg og
overflate, gode sveiseegenskaper i alle sveisestillinger , inkludert
vertikalt fallende. Spesielt egnet for stigende vertikalt,
tillater sveising uten å øke pendling med en liten a-dimensjon.
Rørtråden har en høy poduktivitet og gir lite spray og
jevne overganger til basismaterialet . Er ikke følsom for forurensning
på grunnmaterialet .

Se produktblad .pdf