SIKKERHET – REGLER FOR BRUK AV GASS OG
GASSFORBRUKENDE SKJÆREVERKTØY

Omgang med gass og gassforbrukende skjæreverktøy 
kan innebære helsefare for brukeren om ikke sikkerhetsregler 
blir fulgt. Gassene som brukes er enten eksplosjonsfarlige 
(brenngasser), eller er lagret under høyt trykk (oksygen).
Når det gjelder sikkerhet, er de viktigste forhold man må ta 
hensyn til: Gassens tetthet, tilbakeslagtendens, 
eksplosjonsområde i luft og luktegrense.
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), har
fastsatt regler for håndtering og oppbevaring av gass
i henhold til lov om brannfarlige varer.
Se lengre nede på siden for utstyr

Lenke til sikkerhetsregler

 

Lenke til skilt

Kontaktinformasjon

Lev. adr.:
Krokatjønnv. 13,5147 Fyllingsdalen

Post adr.:
P.O. Box 3613 Fyllingsdalen
N-5845 BERGEN, NORWAY
Org nr 919 947 578

Telefax: +47 55 15 40 10

Mail: bentsen@tbentsen.no

Åpningstider

Man. - Fredag 07 til 16

Her finner du oss