Dette er en skjæremetode som opprinnelig ble
utviklet for byggeindustrien, til oppdeling og
kutting av betong på byggeplasser. Hensikten
var å få en rask støysvak metode til dette.
Det har imidlertid vist seg at det er mange
andre bruksområder den med like stort hell
kan brukes til. Mest vanlig er på smelteverk,
skjæring av skrot (høylegerte materialer),
bolter/foringer osv. Lansen består av et rør
med stålstaver inni. Stålstavene skal være i
volum i et visst forhold til rørets diameter for
effektiv brenning.

Prinsippet er at røret glødes, det åpnes for
oksygengjennomstrømming, og
rørmantel med staver brenner.
Temperaturen ligger på ca. 2400 0C, og siden
de fleste stållegeringer (og mange andre
materialer) brenner ved 1600-1700 0C,
skjæres det lett i den samme oksygenflammen.
Rørets størrelse bestemmer flammestørrelse,
og dermed effekten.
Sammenlignet med en Acetylen/Oksygen eller 
MAPP/Oksygen flamme, er det ingen dyse som 
går tett eller blir ødelagt ved urenheter på materialet,
flammen er langt større og egner seg for store
dimensjoner, ved urenheter osv.

Det tar ca.2 min. å lage hull i en 500 mm stålplate
Det tar ca.1-2 min. å lage hull i 250 mm betongvegg
Oksygenforbruket vil variere etter materialtype, men
kapasitet på regulator er meget viktig. Det anbefales
å bruke flaskepakker
De mest brukte lanserør har diameter:
1/4" (13,5 mm) og 3/8" (16-17,2 mm) lengde 3 meter
(DIN 2440) rørene er gjenget i den ene enden for
kontinuerlig mating under prosessen.


Se oversikt over lanseutstyr PDF 

Video av lansing i 20mm stål + 20mm betong
 (gysemasse) + 20mm stål

Kontaktinformasjon

Lev. adr.:
Krokatjønnv. 13,5147 Fyllingsdalen

Post adr.:
P.O. Box 3613 Fyllingsdalen
N-5845 BERGEN, NORWAY
Org nr 919 947 578

Telefax: +47 55 15 40 10

Mail: bentsen@tbentsen.no

Åpningstider

Man. - Fredag 07 til 16

Her finner du oss